Algemeen

Gemeente Den Helder

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Den Helder krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Den Helder uit.

Openbaarheid WOZ-waarde woningen

Eind 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar geworden. Omdat de gemeente Den Helder op deze landelijke voorziening is aangesloten, is de WOZ-waarde raadpleegbaar in het 'WOZ-waarde loket'. In het WOZ-waarde loket kunnen de WOZ-waarden van alle woningen binnen de gemeente met als peildata 2015 en 2016 (geldt voor het belastingjaar 2018) worden geraadpleegd. De openbaarheid beperkt zich tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarden van woningen. WOZ-waarden worden niet massaal verstrekt.

Aanslagen ontvangen via MijnOverheid

Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van Cocensus en andere overheidsinstellingen digitaal kunt ontvangen zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Ga naar mijnoverheid.nl om u te registreren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw eerstvolgende aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal. Laat hiervoor dan wel de GR Cocensus bij het onderdeel Samenwerkingsverbanden aangevinkt staan.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Met ingang van 2016 stuurt de gemeente de WOZ-beschikkingen ook aan huurders van woningen. Dit hangt samen met de wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen een grotere rol. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie kunt u uw verhuurder of de website www.huurcommissie.nl raadplegen.

Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of over uw belastingaanslag? U vindt antwoorden en meer informatie bij de 'Veelgestelde belasting vragen'