Nieuws artikelen

Gemeente Den Helder

Onderhoud website

Vanaf vrijdag 9 februari '18 tot en met vrijdag 23 februari '18 vinden onderhoudswerkzaamheden op deze website plaats.

Als gevolg van deze onderhoudswerkzaamheden is het vanaf vrijdag 9 februari '18 niet mogelijk om digitaal uw WOZ-beschikking of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te raadplegen, bezwaar in te dienen, kwijtschelding aan te vragen of een machtiging af te geven. Na vrijdag 23 februari '18 is dit weer mogelijk. Excuses voor het ongemak.