Ik heb de nieuwe WOZ-beschikking ontvangen terwijl ik tegen de vorige WOZ-waarde nog een bezwaar/beroep heb lopen. Wat nu te doen?

Het door u ingediende bezwaar/beroep is gericht tegens de waardevaststelling met een ander waardepeil (belastingjaar 2020 heeft een waardepeil van 1 januari 2019).

Door middel van een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaats gevonden, nu naar het waardepeil van 1 januari 2020. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag onroerende-zaakbelastingen voor het belastingjaar 2021 te versturen.

Als u na ontvangst van deze nieuwe waardebeschikking overweegt om opnieuw bezwaar in te gaan dienen, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, eerst nog telefonisch contact met de gemeente Den Helder opnemen. Nadat u uw grieven kenbaar heeft gemaakt wordt u binnen ongeveer 7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. U krijgt dan uitleg over deze waardevaststelling en kunt u uw grieven bespreken. Mogelijk kunt u zich vinden in deze uitleg en is een bezwaarschrift niet verder nodig. Eventuele correcties kunnen in overeenstemming met elkaar direct verwerkt worden.

Digitaal

Het is mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen. U kunt met uw DigiD deze toepassing gebruiken. Bedrijven kunnen zich aanmelden met het RSIN in combinatie met het (aanslag)biljetnummer. U kunt bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde en/of tegen één of meer aan u opgelegde aanslagen. Als u bezwaar wilt maken moet u dit wel binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet doen. Na verzending krijgt u via e-mail een ontvangstbevestiging.

Reactieformulier

Door het invullen van het bij het aanslagbiljet gevoegde reactieformulier kunt u op eenvoudige wijze bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde waarde van de WOZ-beschikking of tegen één of meer aan u opgelegde aanslagen. Als u bezwaar wilt maken dan moet u het reactieformulier binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ingevuld en ondertekend terugsturen naar de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA Heemskerk.

Bezwaarschrift 

Als u geen gebruik wenst te maken van het reactieformulier dan kunt u uiteraard ook per brief bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA Heemskerk. U moet dit binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet doen. U wordt ten behoeve van de administratieve verwerking verzocht om het reactieformulier ook mee te sturen.

Zes weken

Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of met één of meer van de aanslagen dan moet u het digitale bezwaar/reactieformulier/bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet verzenden. De wet bepaalt namelijk dat, als u uw bezwaar niet binnen die zes weken heeft verzonden, het niet meer ontvankelijk is. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling hoeft te worden genomen. Als besloten wordt om tot ‘ambtshalve' behandeling van uw bezwaar over te gaan dan kunt u alleen nog beroep instellen tegen de niet-ontvankelijkheid en niet tegen de uitkomst van de ambtshalve behandeling.