Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking?

De gemeente heeft alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw getaxeerd, dit naar de prijspeildatum van 1 januari 2020. Deze waardevaststelling wordt bekendgemaakt door de WOZ-beschikking. De vastgestelde waarde wordt voor het belastingjaar 2021 door de gemeente gebruikt voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen.