Is bij de waardevaststelling rekening gehouden met vliegtuiglawaai, palenpest of iets dergelijks?

Ja. De waardevaststelling is in belangrijke mate gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van panden die bij u in de buurt liggen. Bij deze verkoopprijzen spelen de plaatselijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van palenpest en/of het vliegtuiglawaai, een rol. De gerealiseerde verkoopprijzen geven daarmee de marktwaarde aan van woningen die in een bepaald gebied liggen.