Als ik in de loop van het jaar een hond krijg of het aantal honden gaat wijzigen, wat heeft dit voor gevolgen voor de hondenbelasting?

Als u in de loop van het jaar houder van een hond wordt, dan wordt de aanslag berekend op basis van het aantal resterende volle maanden van het jaar dat u houder van een hond bent. Ingeval de hond in de loop van het jaar overlijdt of als u niet meer de houder van een hond bent, wordt op verzoek ontheffing verleend voor het aantal nog resterende volle maanden. Als u naar een andere gemeente verhuisd ontvangt u automatisch ontheffing voor het aantal nog resterende maanden.