Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de aanslag hondenbelasting?

U kunt bezwaar maken als de aanslag is berekend naar een onjuist aantal honden of uw hond is voor 1 januari 2020 overleden. U kunt eveneens bezwaar maken als de verkeerde houder is aangeslagen. U kunt  binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag digitaal bezwaar indienen of door gebruik te maken van het bij de aanslag gevoegde reactieformulier. U moet dit reactieformulier na ondertekening wel binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar:

  • de Inspecteur Belastingen
  • Postbus 796,
  • 2130 AT te Hoofddorp