Ik kan de aanslag niet of niet geheel betalen. Wat kan ik nu doen?

Voor

de afvalstoffenheffing.

kunt u om kwijtschelding vragen. Het aanvraagformulier is bij het aanslagbiljet gevoegd. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer.

U vult het formulier in en stuurt het ondertekend naar:

  • De Ontvanger Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

Om het formulier in behandeling te nemen moet het in elk geval binnen 4 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet in ons bezit zijn. Na ontvangst van het formulier zal worden beoordeeld of u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt. In de tussenliggende tijd ontvangt u uitstel van betaling. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.