Wanneer kan ik voor kwijtschelding in aanmerking komen?

Als u op grond van uw financiële omstandigheden de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van: 

de afvalstoffenheffing.

U komt voor kwijtschelding in aanmerking als u géén vermogen en géén betalingscapaciteit heeft. Het vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit (over-)waarde van de eigen woning, een bank- of spaarsaldo en de waarde van een auto. De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten en bepaalde (en genormeerde) uitgaven en afgezet tegen (landelijk bepaalde) normbedragen. Een verzoek moet daarom aan de hand van uw individuele situatie beoordeeld en berekend worden. De vastgestelde normen zijn bovendien mede afhankelijk van uw huishoudsituatie en leeftijd. Het kan ook voorkomen dat er gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. In de uitspraak wordt altijd uitleg gegeven en indien van toepassing ook een berekening meegestuurd.