Ik heb vorig jaar kwijtschelding ontvangen en volledig gekregen. Waarom krijg ik nu niet automatisch weer kwijtschelding?

Na de kwijtschelding over het vorige jaar zijn uw gegevens getoetst om te beoordelen of u nu ook zonder meer kwijtschelding kan worden verleend. Uit die toets is gebleken dat u niet zonder meer voor kwijtschelding in aanmerking komt omdat uw inkomsten, vermogen en/of autobezit de landelijk vastgestelde normen en drempelbedragen overschrijdt. U bent hierover ge├»nformeerd. 

Als u van mening bent dat u wel recht heeft op kwijtschelding kunt u kwijtschelding aanvragen met het bij het aanslagbiljet meegezonden formulier. Uw verzoek wordt dan individueel getoetst. Mogelijk wordt u nog gevraagd specificaties te verstrekken. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.