Gemeente Den Helder

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Den Helder krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Den Helder uit.

Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Den Helder

 U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Den Helder raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

Lokale lastenmeter

17 januari 2019

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.

Laatste Nieuws

Betalen van gemeentelijke belastingen

31 oktober 2018

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen betaalt door middel van een eigen (digitale) bankoverschrijving zonder daarbij het betalingskenmerk van de aanslag (4x4 cijfers) te vermelden, dan kan dit leiden tot problemen bij de verwerking.