Waarom is de waarde van mijn nieuwbouwwoning hoger vastgesteld dan de door mij betaalde koopprijs?

Bij de waardevaststelling van nieuwbouwwoningen kan niet automatisch worden aangesloten bij de aankoopprijs van de woning. Deze aankoopprijs is één van de factoren die bij de bepaling van de waarde van een nieuwbouwwoning in aanmerking wordt genomen, maar is niet automatisch de WOZ-waarde. Andere factoren die bij de bepaling van deze waarde een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

  • de kosten van meerwerk tijdens de bouw
  • de kosten van aanvullende werkzaamheden na oplevering (vooral bij casco-oplevering)
  • kosten van tuininrichting
  • eventuele verkoopprijzen van met de nieuwbouwwoning vergelijkbare woningen

Daarnaast kan de aankoopprijs lager zijn geweest door overheidsingrijpen (bijvoorbeeld subsidiëring van de grondprijs). Dit kan ertoe hebben geleid dat de vastgestelde waarde hoger is dan de aankoopprijs.