Waarom heb ik nog geen WOZ-beschikking ontvangen?

Nog niet van alle onroerende zaken is een nieuwe waarde naar het waardepeil van 1 januari 2020 vastgesteld. Dit kan het geval zijn bij recente nieuwbouw en bij verbouw of bijbouw. Als de waarde van deze woningen alsnog is vastgesteld en door een WOZ-beschikking is bekendgemaakt, is daarmee ook de heffingsgrondslag voor de OZB vastgesteld. De WOZ-beschikking en de bijbehorende aanslag OZB worden gecombineerd op één biljet verzonden.