Betaling

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Kan ik een betalingsregeling aanvragen?

U kunt voor de mogelijkheden van een betalingsregeling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar.

Kan ik uitstel van betaling aanvragen?

U kunt voor de mogelijkheden van uitstel van betaling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar

Ik kan de aanslag niet of niet geheel betalen. Wat kan ik nu doen?

Voor

de afvalstoffenheffing.

kunt u om kwijtschelding vragen. Het aanvraagformulier is bij het aanslagbiljet gevoegd. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer.

U vult het formulier in en stuurt het ondertekend naar:

 • De Ontvanger Belastingen
 • Postbus 16
 • 1960 AA Heemskerk

Om het formulier in behandeling te nemen moet het in elk geval binnen 4 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet in ons bezit zijn. Na ontvangst van het formulier zal worden beoordeeld of u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt. In de tussenliggende tijd ontvangt u uitstel van betaling. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

Ik wil geen machtiging tot automatische incasso afgeven maar kan de aanslag niet binnen twee maanden betalen. Wat kan ik nu doen?

U kunt voor de mogelijkheden van een betalingsregeling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar.

Kan ik het rekeningnummer van mijn automatische incasso aanpassen?

Een wijziging van uw rekeningnummer kunt u digitaal verzorgen.

Kan ik het bedrag van de aanmaning gespreid betalen?

In principe moet de aanmaning binnen 14 dagen na de dagtekening voldaan zijn. Als dit voor u een probleem oplevert, kunt u om een betalingsregeling verzoeken.

U kunt voor de mogelijkheden van een betalingsregeling telefonisch contact opnemen met:

 • afdeling Invordering van Cocensus
 • telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

De afdeling Invordering is op werkdagen van 9.00 tot en met 13.00 uur bereikbaar.

Ik wil deze aanslag liever direct in één keer betalen en niet met automatische incasso. Kan dat?

U kunt de aanslag ook betalen door gebruik te maken van een overschrijving of door internetbankieren. U kunt dan het bedrag in één keer overmaken naar:

 • NL38BNGH0285164538 ten name van Belastingen Den Helder.
 • Omschrijving: het nummer van het aanslagbiljet

Kan ik alle aanslagen in termijnen betalen?

Het door middel van automatische incasso in 9 maandelijkse termijnen betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen is alleen mogelijk voor aanslagen boven € 100,- en kleiner dan € 5.000,-. Dit kunt u verzorgen door binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet digitaal een machtiging af te geven. Wordt de machtiging later ontvangen dan kan er niet automatisch afgeschreven worden (wel voor volgende aanslagen). Bij een machting voor een aanslag onder € 100 zal de automatische incasso plaatsvinden in 2 maandelijkse termijnen.