Hoe kan ik een verzoek om kwijtschelding indienen?

U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden aanvraagformulier. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

Uiterlijk binnen vier weken aanvragen

Nadat u het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend heeft, moet u dit uiterlijk binnen vier weken sturen naar:

  • De Ontvanger Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk