Ik heb een vraag over de ontvangen uitspraak op mijn verzoek om kwijtschelding. Wat kan ik nu doen?

U kunt hierover op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch contact opnemen met:

  • Afdeling Invordering van Cocensus
  • Telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

Houd u de volgende gegevens bij de hand: het aanslagbiljetnummer of uw klant-/debiteurnummer.