Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Wie betaalt de rioolheffing?

U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.

Tarieven 2021

  •  per perceel, € 130,00.

Verkoop

De rioolheffing is een zogenaamde tijdstipheffing. Dit betekent dat de situatie op 1 januari bepalend is voor het gehele belastingjaar. Met een verkoop in de loop van het jaar zal bij de rioolheffing daarom geen rekening worden gehouden. Meestal zal er bij verkoop een verrekening bij de notaris plaatsvinden.

Verzoek om kwijtschelding

Voor de rioolheffing bestaat geen mogelijkheid tot kwijtschelding.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

  •  per perceel, € 130,00.

Heb ik recht op een gedeeltelijke vermindering als ik in de loop van het jaar mijn pand verkoop of verhuis naar een ander adres buiten de gemeente

De peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolheffing is 1 januari van het belastingjaar. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het jaar zal daarom niet kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

Wat moet ik doen als ik aangeslagen ben voor de rioolheffing terwijl ik geen eigenaar of gebruiker van het pand ben?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Heb ik recht op een gedeeltelijke ontheffing als ik in de loop van het jaar verhuis naar een adres buiten de gemeente?

Omdat de rioolheffing een eigenarenbelasting betreft heeft u bij verhuizing geen recht op een tussentijdse aanpassing van uw aanslag rioolheffing.

Kan ik voor de rioolheffing kwijtschelding aanvragen?

Nee, voor de rioolheffing bestaat geen mogelijkheid tot kwijtschelding.

Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand niet is aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel?

Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

Wie betaalt de rioolheffing?

U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.